cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount cheap michael kors purse michael kors handbags discount
cialis generico cialis prezzi kamagra 100 cialis prezzo Kamagra 100 mg

Ula��m


 
  �stanbul Ye�ilk�y havaalan�ndan karayolu ile yakla��k 210km. dir. �znik �stanbul Yalova aras� deniz otob�s� �DO ile veya Feribotla yakla��k bir saatte Yalova'ya ula��m sa�lan�r. Yalova'dan �znik karayolu ile 60km.dir. (1 saat) Yalova �znik aras� minib�s seferi vard�r.
�znik il�esi Bursa iline ba�l� ve ile 85km uzakl�kta, T�rkiye'nin Marmara b�lgesinde, b�lgenin g�neydo�usunda ve kendi ad�yla an�lan g�l�n do�u k�y�s�ndad�r. �l�e 29-30' (Demir���k k�y� bat�s�) ve 29-57' (Elmal� k�y� do�usu) do�u boylamlar� ile 40-21' (Hisardere tepesi) ve 40-37' (Ayva�a da��) kuzey enlemleri aras�ndad�r. �znik kenti ise 29-42' do�u boylamlar� ile 40-26'do�u boylam�n�n kesi�me noktas� �evresinde kurulmu�tur. �znik,do�udaki Lefke bo�az� taraf�ndan Sakarya vadisine ba�lan�r. Bat�daki g�l-Karsaksuyu vadisi ile Gemlik k�rfezi ile ili�kilidir. Lefke bo�az�ndan ge�en 30km.lik yol ile Mekece tren istasyonuna ula��r. Kuzeyin de Samanl� da�lar�, g�neyin de ise Kat�rl� da�lar� ile �evrelidir. �stanbul Ye�ilk�y, Atat�rk havaalan�na uzakl��� karayolu ile yakla��k 210 km.dir. Ancak �znik, Yalova aras� 60km. olan karayolundan sonra Yalova'dan �stanbul'a deniz yoluyla yakla��k iki saatte ge�ilir.
  Yalova istikametinden �znik'e gelmek isterseniz Bursa karayolunu kullanmal�s�n�z. Orhangazi'ye geldi�inizde �ehir merkezindeki ���klardan sola do�ru �znik istikametine do�ru sapacaks�n�z. Yakla��k 42 km'lik bir g�zergah takip ederek yol �zerindeki Boyal�ca ve �ak�rca k�ylerini ge�tikten sonra �znik'e gelebilirsiniz.
Bursa'dan �znik'e gelmek de bir o kadar kolayd�r. Toplam 85.Km. lik bir yolculuk sonras� �znik'e ula�abilirsiniz. Bursa 'dan �stanbul istikametine do�ru yola ��k�p, Otobandan Gemlik il�esini se�ip, buradan otoban� takip ederek yakla��k 5km' sonra KARSAK kav�a��na varacaks�n�z. Buradan sa�a do�ru d�n�n. S�ras�yla G�lyaka, S�l�z, Narl�ca, G�ll�ce k�ylerini ge�tikten sonra g�l k�y�s�n� takip ederek �znik 'e gelebilirsiniz. Bursa santral garajda her yar�m saatte bir minib�s, saat ba�� da otob�sler ile �znik'e gelinebilir.
Adapazar�'ndan �znik'e gelmek i�in ise, Bilecik -Bursa istikametine do�ru s�ras�yla Pamukova, Mekece den sonra(Mekece ��k���ndaki �znik ayr�m�ndan sa�a d�n�p) yakla��k 25 dakikal�k bir yolculuktan sonra �znik'e varabilirsiniz.


      
Tarih, do�a ve bir �ok medeniyetin bulu�tu�u g�zel iznik'e ho� geldiniz.

 
viagra south africa kamagra oral jelly cialis south africa viagra for men cialis pills kamagra jelly
Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Kopa
Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Kopa

[Ana Sayfa]  [Restaurant]  [Motel]  [G�r�nt�ler]  [�leti�im]  [�znik Hakk�nda]